qiet

فراخوان و رویداد بزرگ سلامت و تندرستی
با نظارت مرکز تحقیقات صنعت و سلامت واحد تهران غرب

فراخوان و رویداد بزرگ سلامت و تندرستی

۰۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۵:۲۸ اطلاعیه ها اخبار تصویری
وبینار آموزشی: شناسایی فرصت های کارآفرینانه
مرکز تحقیقات صنعت و سلامت واحد تهران غرب تقدیم می کند

وبینار آموزشی: شناسایی فرصت های کارآفرینانه

۱۴ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۵۱ اطلاعیه ها اخبار تصویری
مرکز تحقیقات صنعت وسلامت واحد تهران غرب برگزار کرد:
عقد تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی، بین مرکز تحقیقات صنعت و سلامت واحد تهران غرب و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات صنعت وسلامت واحد تهران غرب برگزار کرد:

۱۷ تیر ۱۴۰۰ | ۲۲:۳۴ اخبار تصویری